◾️ در این قسمت از فن‌کست با کامیار نصیری‌فر در مورد کانسپت آرت در بازی‌های ویدیویی صحبت می‌کنیم.کامیار به عنوان کانسپت‌ آرتیست در پروژه‌های شمشیر تاریکی: آخرین جنگاور، حماسه پادشاهان و داستان رونین فعالیت داشته است. ادامه مطلب »
◾️ قسمت سوم فن‌کست، گفتگو با حسین حسینیان، طراح بازی در فن‌افزار.حسین طراح بازی گرشاسپ و عضو تیم طراحی فرزندان مورتا است و در این قسمت از برنامه به صورت جامع در مورد طراحی بازی صحبت می‌شود. ادامه مطلب »