پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ، پیشنهادات و انتقادات

🔸 دوستانی که در مورد صحبت‌های فن‌کست یا به صورت کلی در مورد تولید بازی‌ سوال دارند می‌توانند با پر کردن فرم زیر آن را مطرح کنند. اگر هم پیشنهاد یا انتقادی در مورد پادکست فن‌کست دارید در انتهای نظر سنجی مطرح کنید.

🔗 لینک فرم